Ανάλυση αιτίας αστοχίας υδραυλικού κινητήρα

- 2021-09-30-

Μετά τη χρήση για κάποιο χρονικό διάστημα, ο θόρυβος του μηχανικού υδραυλικού κινητήρα αυξάνεται ιδιαίτερα εμφανώς. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι ο υδραυλικός κινητήρας λειτουργεί υπό συνθήκες υψηλού φορτίου για μεγάλο χρονικό διάστημα και οι συνθήκες λίπανσης δεν είναι καλά εγγυημένες, με αποτέλεσμα τη φθορά ορισμένων στοιχείων της μηχανικής σχετικής κίνησης, όπως ρουλεμάν, συνδέσμους και άλλα κινούμενα μέρη, με αποτέλεσμα σφάλματα αντιστοίχισης στοιχείων. Επιπλέον, η υδραυλική κρούση και η υδραυλική σπηλαίωση του συστήματος είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες που προκαλούν την αύξηση του θορύβου του υδραυλικού κινητήρα.

1ã€ Η ταχύτητα μειώνεται ή η ροπή εξόδου μειώνεται

1. Το εσωτερικό έμβολο του υδραυλικού κινητήρα δεν ταιριάζει καλά με το μπλοκ κυλίνδρων ή το διάκενο της διάταξης διανομής της βαλβίδας είναι ακατάλληλο. Η μέθοδος αντιμετώπισης προβλημάτων είναι η επισκευή και η αντικατάσταση του υδραυλικού κινητήρα και ο αυστηρός καθαρισμός του υδραυλικού λαδιού.

2. Ο άξονας, το ρουλεμάν και άλλα μέρη έχουν υποστεί ζημιά. Η μέθοδος εξάλειψης είναι η αντικατάσταση εξαρτημάτων.

3. Αστοχία υδραυλικής αντλίας. Η μέθοδος αντιμετώπισης προβλημάτων είναι η επισκευή της υδραυλικής αντλίας.

4. Αστοχία ή κακή ευθυγράμμιση των υδραυλικών εξαρτημάτων. Η μέθοδος αντιμετώπισης προβλημάτων είναι η επισκευή ή η προσαρμογή των υδραυλικών εξαρτημάτων.

2〠Υποβάθμιση σταθερότητας χαμηλής ταχύτητας

1. Η ρύπανση του υδραυλικού λαδιού προκαλεί φθορά εξαρτημάτων στον υδραυλικό κινητήρα. Η μέθοδος εξάλειψης είναι η επισκευή και η αντικατάσταση του υδραυλικού κινητήρα, ο αυστηρός καθαρισμός του υδραυλικού συστήματος και της δεξαμενής υδραυλικού λαδιού και η αντικατάσταση του υδραυλικού λαδιού.

2. Η παροχή λαδιού της υδραυλικής αντλίας είναι ανώμαλη, γεγονός που καθιστά την παροχή λαδιού ανώμαλη. Η μέθοδος αντιμετώπισης προβλημάτων είναι ο έλεγχος των σχετικών εξαρτημάτων και η αποκατάσταση των κανονικών συνθηκών παροχής λαδιού.

3. Το υδραυλικό σύστημα αναμιγνύεται με αέρα, με αποτέλεσμα διακύμανση της πίεσης ή σπηλαίωση και σπηλαίωση στο υδραυλικό σύστημα. Η μέθοδος εξάλειψης είναι η εξάλειψη του αερίου στο σύστημα και των αιτιών της σπηλαίωσης και της σπηλαίωσης.

3〠Αύξηση θορύβου

1. Η πίεση και η ροή του συστήματος υπερβαίνουν την ονομαστική τιμή. Η μέθοδος αντιμετώπισης προβλημάτων είναι να ανακαλύψετε τις αιτίες της διακύμανσης της πίεσης και της ροής.

2. Εσωτερικά μέρη του υδραυλικού κινητήρα (όπως ρουλεμάν, στάτορας, κύριος άξονας κ.λπ.) έχουν υποστεί ζημιά. Η μέθοδος αντιμετώπισης προβλημάτων είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση του υδραυλικού κινητήρα.

3. Η ρύπανση του υδραυλικού λαδιού αυξάνει την τριβή των κινούμενων μερών. Η μέθοδος εξάλειψης είναι ο καθαρισμός του υδραυλικού συστήματος, το φίλτρο ή η αντικατάσταση του υδραυλικού λαδιού.

4. Χαλαρά και έκκεντρα κινούμενα μέρη. Η μέθοδος αντιμετώπισης προβλημάτων είναι βαθμονόμηση, αντιστοίχιση ή αντικατάσταση.

5. Υδραυλικό σοκ ή σπηλαίωση του συστήματος. Η μέθοδος εξάλειψης είναι η εξάλειψη του αερίου στο σύστημα.

4〠Αυξημένη διαρροή

1. Χαλάρωση των βιδών στερέωσης λόγω μηχανικών κραδασμών. Η μέθοδος εξάλειψης είναι να σφίξετε τις βίδες.

2. Η τσιμούχα έχει καταστραφεί. Η μέθοδος αντιμετώπισης προβλημάτων είναι η αντικατάσταση της τσιμούχας.

3. Το υδραυλικό λάδι είναι μολυσμένο και τα εξαρτήματα έχουν φθαρεί. Η μέθοδος αντιμετώπισης προβλημάτων είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση των αντίστοιχων εξαρτημάτων, το φίλτρο ή η αντικατάσταση του υδραυλικού λαδιού.